Tromsø Amt. Lyngenfjord ved Spaagnæs.
Tromsø Amt. Lyngenfjord ved Spaagnæs.
postkort.net -> Lohne -> Tromsø Amt. Lyngenfjord ved Spaagnæs.
 
 FormatKorttekstKort #
Rød tekst SmåformatTromsø Amt. Lyngenfjord ved Spaagnæs.351
 
 vvpil  vpil  M. M. Lohne  hpil  hhpil 
 
|