Slottet. Oslo. (Orginal Fotografi)
Slottet. Oslo. (Orginal Fotografi)
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Slottet. Oslo. (Orginal Fotografi)
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatSlottet. Oslo. (Orginal Fotografi) 87[2]OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|