Oslo. Eidvolds Plass Grand Hotel, Stortinget.
Oslo. Eidvolds Plass Grand Hotel, Stortinget.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Oslo. Eidvolds Plass Grand Hotel, Stortinget.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatOslo. Eidvolds Plass Grand Hotel, Stortinget.1049OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|