Nationalteateret, Oslo.
Nationalteateret, Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Nationalteateret, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatNationalteateret, Oslo.772OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|