Raftsund. Lofoten.
Raftsund. Lofoten.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Raftsund. Lofoten.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatRaftsund. Lofoten.629NO
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|