Fra Solveien. Nordstrand. Oslo
Fra Solveien. Nordstrand. Oslo
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Fra Solveien. Nordstrand. Oslo
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatFra Solveien. Nordstrand. Oslo618OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|