Skoppum Station.
Skoppum Station.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Skoppum Station.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatSkoppum Station.1210VF
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|