Utsikt fra Holmenkollen Restaurant.
Utsikt fra Holmenkollen Restaurant.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Utsikt fra Holmenkollen Restaurant.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatUtsikt fra Holmenkollen Restaurant.1234OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|