Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
postkort.net -> Sigurd Gran (S.Gran) -> Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #Fylke
SmåformatOksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.912OS
 
 vvpil  vpil  Sigurd Gran (S.Gran)  hpil  hhpil 
 
|